Trimiteți un buletin informativ

Trimiterea unui buletin informativ

 

Operatorul de date vă va transmite buletine informative dacă și Dvs. consimțiți la aceasta

 

Scopul prevăzut al administrării datelor personale

 

Datele personale furnizate la înscrierea la buletin  informativ vor fi administrate pentru realizarea scopurilor definite aici.

activitate de marketing în scopul comercializării de produse, prestații;

transmiterea de scrisori email cu publicitate economică, solicitări directe cu scopuri de afaceri sau marketing;

 

Datele administrate

 

Datele administrate vor fi cele furnizate cu ocazie înscrierii la buletin informativ.

–          adresa email

 

Durata de stocare a datelor personale

 

Datele personale furnizate la înscrierea la buletin  informativ vor fi stocate pe perioada de timp indicată aici.

 

 

datele personale vor fi administrate până la revocarea consimțământului

 

 

Temeiul legal al administrării prevăzute a datelor personale

 

Temeiul legal al administrării datelor personale furnizate la înscrierea la buletin  informativ constituie normele legale indicate aici.

 

 

consimțământul Dvs., ca persoană vizată

Dvs., ca persoană vizată aveți dreptul de a vă revoca consimțământul. Revocarea consimțământului va afecta legalitatea administrării anterioare a datelor supusă consimțământului.

 

Destinatarii datelor personale, categorii de destinatari

Datele furnizate cu ocazia înscrierii la buletin  informativ vor fi comunicate persoanelor, respectiv organelor indicate aici.

 

persoane fizice aflate în raport de muncă, respectiv în altă relații juridice de activitate cu operatorul de date