Termeni și condiții

CONDIȚII GENERALE DE CONTRACT

Vă salutăm pe pagina web operat de S.C. Seven Entertainment Kft. (în continuare: Prestator)

Prezentele Condiții Generale de Contract (în continuare; CGC) preved condițiile de utilizare ale prestației care pot fi solicitate de utilizator (în continuare: Utilizator) pe paginile web http://littlemarronclub.com și http://littlemarronclub.com/ro (în continuare: Pagina web)

Nota informativă privind Protecția Datelor prevede gestionarea datelor personale ale Utilizatorului, accesabil în linia de secțiunea din subsol, făcând clic pe fila protecția de date.

Informarea tehnică necesară utilizării Paginii web, în afară de cele prevăzute în CGC, pot fi găsite în informările din Pagina web.

Limba contractuală este cea maghiară.

Contractul nu constituie contract scris, nu este înregistrat de Prestator, astfel nu este accesabil, respectiv nu poate fi vizualizat ulterior.

Prestatorul nu se supune dispozițiilor nici unui cod de comportament.

Utilizatorul, prin utilizarea Paginii web, ia la cunoștință și acceptă cele de mai jos:

 1. Prestatorul

Prestator servicii de găzduire:

 

 1. CONDIȚII DE UTILIZARE

2.1 Răspunderea

Utilizatorul poate folosi Pagina web exclusiv pe riscul său propriu și acceptă că Prestatorul nu asumă nicio răspundere pentru prejudiciile materiale și morale ivite în cursul folosinței, în afară de răspunderea pentru prejudiciile cauzate intenționat, respectiv încălcările intenționate ale prevederilor contractului în dauna vieții omenești, a integrității corporale și a sănătății.

Prestatorul exclude orice răspundere pentru comportamentul manifestat de Utilizatorii Paginii web.

Utilizatorul este obligat să asigure ca în cursul folosirii Paginii web să evite lezarea directă sau indirectă a drepturilor terțelor persoane sau a normelor legale. Utilizatorul este pe deplin și în mod exclusiv răspunzător pentru comportamentul său propriu. În aceste situații Prestatorul cooperează pe deplin cu autoritățile competente în vederea cercetării încălcărilor.

Prestatorul este îndreptățit, fără a fi totodată obligat să procedeze la verificarea conținutului eventual pus la dispoziție de Utilizatori în cursul utilizării Paginii web, iar în privința conținuturilor puse la dispoziție Prestatorul este îndreptățit, totodată nu este obligat să cauze semne indicând continuarea vreunei activității ilegale.

Paginile prestației pot conține interfețe (linkuri) care pot dirija pe paginile altor prestatori. Prestatorul nu asumă răspundere pentru practica de protecția datelor și alte activități a acestor prestatori.

Datorită caracterului global al Internetului, Utilizatorul acceptă ca, în cursul utilizării Paginii web se impune respectarea chiar a dispozițiilor cuprinse în normele legale naționale aferente. În situația în care oricare dintre activitățile aferente utilizării Paginii web nu este admisă potrivit dreptului statului Utilizatorului, răspunderea utilizării revine în exclusivitate Utilizatorului.

În cazul sesizării din partea Utilizatorului a unui conținut neacceptabil pe Pagina web, acesta este obligat să anunțe acest fapt fără întârziere Prestatorului. Dacă Prestatorul, în urma procedurii desfășurate cu bună încredere califică ca întemeiată avertizarea, devine îndreptățit la ștergerea sau modificarea fără întârziere a informației.

Acordul intervenit între Prestatorul și Utilizatorul potrivit prezentelor Condiții Generale de Contract încetează în cazul în care Utilizator își șterge înregistrarea, respectiv Prestatorul șterge înregistrarea Utilizatorului.

2.2 Drepturile de autor

Pagina web în total, elementele grafice, textul și soluțiile tehnice ale acesteia, respectiv elementele Prestației se află sub protecția drepturilor de autor sau altor drepturi legate de creație intelectuală (astfel în special sub protecția mărcii comerciale). Beneficiarul sau utilizatorul îndreptățit la drepturile de autor este Prestatorul în Pagina web respectiv a tuturor conținuturilor prezentate în cursul acordării prestațiilor accesibile prin intermediul Paginii web, oricăror opere de autor, respectiv altor creații intelectuale (inclusiv, între altele, toate graficele și celelalte materiale, configurația, editarea suprafeței Paginii web, soluțiile folosite de software, idei, realizări).

Salvarea conținutului sau unor părți a Paginii web pe purtători de date fizice sau altele, respectiv imprimarea acestora în scopul utilizării lor în scopuri particulare nu este autorizat decât cu consimțământul prealabil, scris al Prestatorului. Utilizarea în alte scopuri decât cel privat – de exemplu stocarea în bază de date, transmiterea, publicarea sau punerea la dispoziție pentru descărcare, introducere în piață – nu este autorizat decât cu consimțământul prealabil, scris al Prestatorului.

Peste drepturile expres specificate în prezentele CGC înregistrarea, utilizarea Paginii web, respectiv niciuna dintre dispozițiile din CGC nu conferă drept Utilizatorului la folosința, valorificarea oricărei nume sau mărci comerciale de pe Pagina web. În afară de apariția Paginii web prin utilizarea normală a acesteia, multiplicarea temporară necesară a acesteia și realizarea de copii pentru uz privat, fără autorizația prealabilă, scrisă a Prestatorului creațiile intelectuale nu pot fi folosite respectiv valorificate sub nici o formă.

Prestatorul își rezervă toate drepturile asupra tuturor elementelor prestațiilor, în special asupra numelor de domeniu http://kicsigesztenye.hu și http://littlemarronclub.com , asupra subdomeniilor, a tuturor altor nume de domeniu, a secțiunilor acestora, respectiv suprafețelor de reclamă internet. Orice activitate îndreptându-se la listarea, sistematizarea, arhivarea, compromiterea (hack) a bazei de date a Prestatorului, decodificarea codurilor sursă ale acestuia este interzisă, cu excepția cazului în care Prestatorul a autorizat în special aceasta.

În lipsă de acord special sau solicitarea unor prestații de acest gen, este interzisă modificarea, copierea bazei de date a Prestatorului, introducerea de noi date în aceasta, respectiv suprascrierea datelor existente prin eludarea suprafeței puse la dispoziție de Prestator sau a motoarelor de căutare.

Prin utilizarea Prestației Utilizatorul acceptă ca Prestatorul va folosi oricând și oriunde, fără limitare și fără plata unui tarif, datele încărcate de Utilizator în cursul utilizării Prestației, în limitele Notei Informative privind Protecția Datelor.

 

 1. CUMPĂRĂTURI PE O PAGINĂ WEB

3.1 Înregistrarea

Majoritatea conținutului Paginii web este accesabil Utilizatorului, fără înregistrare. Unele prestații, astfel cumpărăturile sunt legate de înregistrare (urmată de accesare), astfel cumpărăturile pe Pagina web sunt supuse înregistrării valabile.

Utilizatorul se poate înregistra după clicul în secțiunea „Înregistrare”, prin completarea corespunzătoare a suprafeței de înregistrare. Datele necesare a fi indicate Prestatorului pe suprafața de înregistrare sunt următoarele:

În secțiunea „Datele de înregistrare”

– Prenumele

– Numele

– Adresa e-mail

– Parola

– în cazul unui beneficiar persoană juridică, denumirea firmei:

Tot pe această suprafață are posibilitatea Utilizatorul să se aboneze la buletinul informativ, cu ajutorul pătrățelei de indicare.

Prestatorul va informa prin e-mail Utilizatorul despre rezultatul înregistrării.

După înregistrarea reușită Utilizator poate accesa pe Pagina web prin identificarea datelor sale de intrare (adresa e-mail, parolă) în secțiunea „Acces”.

Utilizatorul își poate șterge înregistrarea în urma unui mesaj transmis la adresa e-mail info@hetmesedomb.hu. După sosirea mesajului Prestatorul trebuie să asigure fără întârziere ștergerea înregistrării.

Datele Utilizatorului vor fi imediat îndepărtate din sistem, aceasta nu va afecta totodată păstrarea datelor și documentelor anterior depuse, legate de comenzi, nu va rezulta ștergerea acestor date. După ștergere recuperarea datelor nu mai este posibilă.

Răspunderea pentru păstrarea confidențialității datelor de acces ale utilizatorului (în speciale a parolei) revine în exclusivitate Utilizatorului.

Utilizatorul este obligat să-și modifice de îndată parola dacă ia la cunoștință faptul că o persoană terță putea avea acces la parola sa indicată la înregistrare, iar dacă se poate presupune orice abuz din partea terței persoane săvârșită prin utilizarea parolei, Utilizatorul trebuie să notifice Prestatorul.

Utilizator se angajează că-și va actualiza datele sale personale comunicate cu ocazia înregistrării pentru ca acestea să fie actuale, complete, corespunzătoare realității.

3.2 Depunerea comanzii

După înregistrare pe Pagina web și accesare, Utilizatorul poate depune comandă la produsele oferite pe Pagina web. Utilizatorul se poate informa asupra caracteristicilor detaliate, prețul, eventual asupra altor proprietăți opționale ale produsului urmând a fi comandat, după un clic făcut pe numele sau imaginea produsului.

Dacă Utilizatorul, înainte de navigare la Pagina web și punerea în coș a produsului, nu s-a înregistrat încă pe Pagina web sau nu a accesat-o, pe suprafața apărută Utilizatorul are opțiunea că în cazul în care este utilizator înregistrat al Paginii web, poate accesa pagina, indicându-și datele de acces în câmpul „Cumpărător înregistrat”, respectiv, făcând clic pe „Înregistrare”, se poate înregistra la Pagina web, potrivit celor prevăzute la punctul 3.1. din CGC

Un avantaj al înregistrării pe Pagina web este ca Utilizatorul își poate depune mai repede comanda, poate urmări mai ușor aceasta, respectiv are posibilitatea de a se abona și la buletinul informativ al Prestatorului. În cazul înregistrării anterioare a Utilizatorului pe Pagina web, dar și-a uitat parola, are posibilitatea de a solicita serviciul „Am uitat parola”.

După accesare, respectiv înregistrare, Utilizatorul urmează a fi navigat la Pagina web, pe suprafața de deschidere a paginii.

Este fapt important ca, în vederea continuării cumpărăturilor, Utilizatorul, prin marcarea pătrățelei de semnalizare, trebuie să accepte prezentul CGC.

3.3. Prețul produselor

Prețul de cumpărare al produselor prezentate pe Pagina web cuprinde taxa pe valoare adăugată și alte contribuții la bugetul de stat (preț brut).

Prețul de cumpărare indicat lângă produse nu cuprinde costul de livrare. Prețul nu cuprinde cheltuielile de ambalare.

Prețul produselor se înțelege în forinți maghiari (Ft.).

Suma finală de achitat, în baza totalizatorul comenzii și e-mailul de confirmare, cuprinde toate cheltuielile, exclusiv cheltuielile poștale sau de livrare.

3.4. Corectarea erorilor în datele introduse.

În orice fază a comenzii și până la transmiterea comenzii Prestatorului Utilizator are oricând posibilitatea de a corecta datele introduse eronat, atât în contul său propriu (informație cumpărător) cât și pe suprafața de comandă (de ex. ștergerea produsului din coș, făcând clic pe „Actualizarea modificărilor). Între datele introduse eronat poate fi cantitatea indicată greșit, sau un produs pus în coș, apoi ștergerea produsului din coș, greșeala la datele de comandă (de ex. adresa de livrare).

3.5. Oferta obligatorie, confirmare

Intrarea ofertei transmise de Utilizator urmează a fi confirmată de Prestator fără întârziere, printr-un e-mail automat de confirmare, iar acest e-mai, de confirmare conține datele indicate de Utilizator în cursul cumpărării, respectiv al înregistrării (informații de facturare și de livrare), codul de identificare al comenzii, data comenzii, specificarea, cantitatea produselor comandate, prețul, costul de livrare al produsului, respectiv suma finală urmând a fi achitată.

În cazul în care Utilizatorul sesizează vreo greșeală în datele din e-mailul de confirmare, stabilită ulterior transmiterii comenzii Prestatorului, trebuie să notifice Prestatorul în termen de 1 zi în vederea evitării executării unei comenzi nedorite.

Utilizatorul devine scutit de obligația ofertei dacă nu recepționează de la Prestator de îndată, dar cel mult în 48 ore e-mailul de confirmare a comenzii transmise.

E-mailul de confirmare constituie acceptarea din partea Prestatorului a ofertei depuse de Utilizator, prin care intervine un contract valabil între Prestator și Utilizator.

Oferta este considerată drept contract încheiat pe cale electronică, la care prevederile Legii nr. V din anul 213 privind Codul civil, ale Legii nr. CVIII din anul 21 privind unele aspecte ale prestațiilor comerciale electronice, respectiv prestațiile legate de societatea informațională. Contractul intră în domeniul de aplicare al Ordinului Guvernului nr. 45/214 (26 februarie), având în vedere prevederile Directivei Parlamentului și Consiliului Europei nr. 211/83/UE privind drepturile cumpărătorilor.

3.6. Plata

Cumpărarea produselor comandate poate fi efectuată după cum urmează: pe teritoriul Ungariei cu plata la livrare, a cărei cost este 5 forinți (cu TVA)

Prin intermediul sistemului de plată cu card bancar al S.C. B‐Payment Zrt. [B‐Payment Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Societate pe Acțiuni de tip închis B-Payment), nr. din Reg. Com. 01‐10‐047882, Codul de identificare fiscală: 24722137‐2‐41, Sediul: 1132 Budapest, Váci út 4. 1. alb.)], în calitate de instituție de emisiune a mijloacelor de plată electronică.

PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A

3.7. Factura

La livrarea produselor comandate Prestatorul va emite factură tipărită către Utilizator, împreună cu produsul, pentru dovedirea plății. Facturile noastre vor fi eliberate prin intermediul prestației de cloud-based facturare: Octonull Kft., 1133 Budapest, Váci út. 76. (adresa email: info@magex.hu)

3.8. Livrare

Compania de livrare pachet: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2. (adresa email: info@gls-hungary.com)

și

Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Societate pe Acțiuni de tip închis), Sediul: Budapest, 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. Adresa poștală: Budapest 1540

 

și Poșta Română S.A.

3.9. Costuri de livrare:

în România:

prin Poștă: 7-10 zile lucrătoare, 2000 forinți (inclusiv TVA)

prin GLS: 1-5 zile lucrătoare, 4500 forinți (inclusiv TVA)

 

3.10 Termen de livrare

Termenul de livrare a comenzii este 1-5 zile lucrătoare socotite de la confirmarea comenzii (aceasta poate fi diferită în funcție de produsul comandat și modul de livrare).

Prestatorul – dacă Părțile nu se înțeleg altfel – imediat după încheierea contractului dar cel mult în termen de treizeci de zile este obligat să pună la dispoziția Cumpărătorului (să livreze) produsul.

În caz de întârziere a Prestatorului, consumatorul, având calitate de Utilizator poate stabili un termen suplimentar. În cazul nerespectării termenului suplimentar de către Prestator, Cumpărătorul poate rezilia contractul.

Cumpărătorul poate rezilia contractul fără stabilirea unui termen suplimentar dacă

 1. a) Prestatorul a refuzat executarea contractului; sau
 2. b) contractul trebuia executat potrivit înțelegerii părților sau, potrivit destinației evidente a prestației, la termenul de executare stabilit, și nu ulterior.

Prestatorul va notifica Utilizatorul asupra celei mai devreme date de preluare a produsului.

 

 1. Dreptul de renunțare

4.1. Modul de exercitare a dreptului de renunțare

Cele cuprinse în prezentul punct se referă la persoanele fizice (în continuare: Cumpărători) care operează în afara meseriei, profesiei independente sau activității de afaceri, cu ocazia cumpărării, comenzii, preluării, utilizării sau solicitării unui produs,

respectiv la destinatarul comunicației comerciale aferente produsului (în continuare „Cumpărător”).

Cumpărătorul, potrivit prevederilor Ordinului Guvernului nr. 45/2014 (26 februarie) privind regulile detaliate ale contractului intervenit între Cumpărător și societatea, are dreptul ca, fără motivare, în termen de patrusprezece (14) zile calculate din ziua preluării produsului de către Cumpărător sau de persoana terțe desemnată de acesta, diferită de persoana livratoare, să renunțe la contractul de vânzare-cumpărare

 1. a) al produsului,
 2. b) al produsului ultima dată cumpărat, în cazul cumpărării mai multor produse, dacă cumpărarea produselor a fost efectuată în momente diferite,
 3. c) al articolului care a fost prestat ultima dată, în cazul produsului constituit din mai multe articole sau bucăți,
 4. d) al primei prestații, dacă produsul este prestat în mod regulat în cadrul unui interval de timp.

Cumpărător este îndreptățit să-și exercite dreptul de renunțare și în perioada dintre data încheierii contractului și cea a preluării produsului.

Dacă Cumpărătorul dorește să-și exercite dreptul său de renunțare/reziliere, este obligat să transmită Prestatorului (prin scrisoare trimisă prin poștă, telefax sau pe cale electronică) declarația care cuprinde intenția sa de renunțare explicită, utilizând unul dintre modurile de contactare indicate la punctul 1 din prezentele CGC. Cumpărătorul își exercită dreptul său de renunțare în termenul legal, dacă transmite Prestatorului declarația sa de renunțare în cadrul termenului specificat mai înainte (chiar și în a 14-a zi calendaristică).

Cumpărătorului îi revine sarcina de a dovedi faptul că și-a exercitat dreptul său de renunțare/reziliere în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, în conformitate cu dispozițiile stabilite în punctul 4.

În ambele cazuri Prestatorul confirmă numaidecât sosirea declarației de renunțare/reziliere a Cumpărătorului.
În cazul renunțării/rezilierii în scris, aceasta se va considera ca fiind legal efectuată în cadrul termenului de renunțare, dacă Cumpărătorul a transmis Prestatorului declarația sa în acest sens în cadrul termenului prevăzut (chiar și în a 14-a zi calendaristică).

Din punctul de vedere al calculului termenului, Prestatorul va lua în considerare data prezentării la poștă în cazul transmiterii poștale, sau cea a transmiterii e-mailului sau al faxului. Cumpărătorul va expedia prin poștă scrisoarea sa sub formă de scrisoare recomandată, în vederea dovedirii datei expedierii în mod credibil.

În caz de renunțare Cumpărătorul este obligat a returna produsul comandat la adresa Prestatorului fără nici o întârziere nejustificată, dar cel târziu în termen de 14 zile socotite de la comunicarea declarației sale de renunțare. Termenul se consideră respectat dacă Cumpărătorul trimite produsul (expediază prin poștă sau predă curierului comandat de el) înaintea expirării termenului de 14 zile.

Costurile returnării produsului la adresa Prestatorului vor fi suportate de Cumpărător, cu excepția  situației în care Prestatorul s-a obligat la suportarea costurilor. Prestatorul însă nu va prelua costurile returnării de la Cumpărător. Prestatorul nu este în măsură să preia coletele transmise prin rambursare, cu plata la destinație. În urma renunțării la cumpărare cumpărătorul nu are alte cheltuieli în afară de cele legate de transmiterea înapoi a produsului..

Dacă Cumpărătorul renunță la contract, Prestatorul returnează numaidecât, dar cel târziu în termen de 14 zile calculate de la primirea declarației de renunțare a Cumpărătorului contravaloarea tuturor prestațiilor efectuate de acesta, inclusiv cheltuielile achitate pentru transport (livrare), exceptând cheltuielile în plus ivite pentru faptul că Cumpărătorul a ales un mod de livrare diferit de cel oferit (cel mai ieftin) de Prestator.

Prestatorul poate reține rambursarea până la recepționarea produsului sau în termen de 14 zile de la nepreluare de către Cumpărător rambursează contravaloarea tuturor prestațiilor efectuate de Cumpărător, inclusiv cheltuielile de livrare (achitate pentru transportare la domiciliu), cu excepția acelor costuri suplimentare care s-au ivit în urma alegerii din partea Cumpărătorului a modului de livrare diferit de cel oferit de Prestator, ca fiind modul obișnuit  cel mai ieftin de livrare.

Prestatorul are dreptul de a reține restituirile până când nu i-a fost restituit produsul, sau Cumpărătorul nu a justificat în mod credibil faptul că l-a trimis înapoi: dintre cele două posibilități Prestatorul va lua în considerare data de mai înainte.

Cu ocazia rambursării Prestatorul returnează suma cuvenită Cumpărătorului prin același mod de plată prin care Cumpărătorul a achitat Prestatorului, exceptând cazul în care Cumpărătorul a acordat contribuția sa expresă la un mod de achitare diferit; în urma aplicării acestui mod de returnare Cumpărătorul nu poate suferi nici o pagubă.

Cumpărătorul poate fi tras la răspundere pentru devalorizarea produsului numai dacă aceasta a intervenit din cauza utilizării produsului care a depășit nivelul utilizării corespunzătoare caracteristicilor, proprietăților și funcționării acestuia. Prestatorul poate deci pretinde rambursare oricărei devalorizări intervenite în urma utilizării produsului care a depășit nivelul utilizării corespunzătoare caracteristicilor, proprietăților și funcționării acestuia, respectiv a cheltuielilor sale raționale, în cazul în care – la solicitarea expresă a Cumpărătorul – a început și execută îndeplinirea contractului de prestație înainte de expirarea termenului stabilit pentru renunțare din contract.

4.2. Situațiile în care Cumpărătorului nu-și poate exercita dreptul de renunțare:

 1. în cazul acelor produse neprefabricate care au fost confecționate de Prestator în baza instrucțiunilor sau a solicitării exprese a Cumpărătorului, respectiv la produsele confecționate fără echivoc la persoana Cumpărătorului;
 2. la acele produse ambalate în pachete închise care, pentru motive de protecția sănătății sau igienice nu mai pot fi returnate în caz de deschidere după preluare;

 

 1. GARANȚIE

5.1. Garanție pentru defecte

În caz de executare defectuoasă din partea Prestatorului Utilizatorul poate valorifica pretenție de garanție pentru defecte.

În caz de contract încheiat cu consumator Utilizatorul își poate valorifica pretențiile de garanție în termen de prescripție de 1 an socotit de la data preluării, pentru defecte de produse existente chiar în momentul preluării produsului.

După trecerea termenului de prescripție de doi ani Utilizatorul nu-și mai poate valorifica drepturile de garanție pentru defecte.

În cazul contractelor încheiate cu alte persoane decât consumator, cel îndreptățit își poate valorifica pretențiile de garanție înăuntrul termenului de prescripție de 1 an, socotit de la data preluării.

Utilizatorul – potrivit alegerii sale – poate solicita repararea sau schimbarea produsului, cu excepția situației în care executarea solicitării alese de Utilizator nu este posibilă, sau aceasta, față de satisfacerea altor cerințe, ar rezulta pentru Prestatorul cheltuieli suplimentare excesive. În cazul în care Utilizatorul nu a solicitat, respectiv nu putea solicita repararea sau schimbarea produsului, acesta poate solicita reducerea proporțională a contravalorii prestației, ori Utilizatorul poate înlătura el însuși defecțiunea, poate solicita executarea lucrărilor de reparare de la altul, respectiv poate și renunța la contract. Defecțiuni neînsemnate nu constituie temei pentru renunțare la contract. Utilizatorul poate trece de la un drept de garanție pentru defecte la altul, însă cheltuielile acesteia vor fi suportate de el, cu excepția situației în care trecerea a fost justificată, sau motivată de acțiunea Prestatorului.

Utilizatorul este obligat să notifice Prestatorul asupra defecțiunii imediat după descoperirea acesteia, dar cel târziu în două luni după constatare.

Utilizatorul își poate valorifica pretențiile de garanție pentru defecte direct, față de Prestator.

În termen de șase luni de la executarea contractului valorificarea pretenției de garanție pentru defecte, în afară de comunicarea defecțiunii, nu este supusă altor condiții, dacă Utilizatorul certifică faptul achiziționării produsului de la Prestator (prin prezentarea facturii sau a copiei facturii). În acest caz Prestatorul devine exonerat de garanție doar în cazul răsturnării acestei prezumții, adică dacă dovedește că defecțiunea produsului s-a ivit după preluarea acestuia de către Cumpărător.

În cazul în care Prestatorul poate dovedi că defecțiunea este imputabilă Utilizatorului, nu este obligat la satisfacerea cerințelor de garanție revendicate de Utilizator. După trecerea de șase luni socotite de la executare însă Utilizatorul este cel care trebuie să dovedească ca defecțiunea descoperită de Utilizator era prezentă deja la momentul executării.

În cazul în care Utilizatorul în valorifică pretenția de garanția asupra unei părți separabile de produs, din punctul de vedere al defecțiunii stabilite, pretenția de garanție nu se va considera ca valorificată asupra celorlalte părți componente ale produsului.

5.2. Garanția de produs

În cazul unui defect al produsului (bunuri mobile), cumpărătorul, având calitate de consumator – potrivit alegerii sale – își poate valorifica dreptul stabilit la punctul 5.1 sau pretenția de garanție de produs.

Totodată Utilizatorul – în cazul aceleiași defecțiuni – nu este îndreptățit la valorificarea concomitentă și paralelă a garanției pentru defecte și garanției de produs. În cazul valorificării cu succes a garanției de produs, Utilizatorul, asupra produsului schimbat, respectiv a părții reparate a acestuia, își poate valorifica pretenție pentru garanție față de producător.

Utilizatorul, cu titlu de pretenție pentru garanție de defecte, poate solicita doar repararea sau schimbarea produsului. În caz de valorificare a pretenției pentru defecte, Utilizatorul trebuie să dovedească defecțiunea produsului.

Un produs se consideră ca defectat dacă devine necorespunzător cerințelor de calitate valabile la introducerea în piață, respectiv dacă nu posedă proprietățile din descrierea producătorului.

Utilizator își poate valorifica pretenție de garanție de produs în termen de un an de la comercializarea produsului de către producător. Expirarea acestui termen atrage după ea pierderea acestui drept. Utilizatorul este obligat să anunțe producătorul fără întârziere asupra defecțiunii descoperite Defecțiunea comunicată în termen de două luni de la descoperire se consideră ca comunicată la termen. Prejudiciile izvorâte din orice comunicare întârziată vor fi suportate de Cumpărător.

Utilizatorul își poate exercita dreptul de garanție de produs față de  producătorul sau distribuitorul bunului mobil (Prestatorul).

Producătorul, distribuitorul (Prestatorul) devine exonerat de obligația de garanție de produs doar în situație în care poate dovedi că:

– produsul a fost fabricat, respectiv comercializat în afara domeniului său de activitate de afaceri, sau

– potrivit cunoștințelor științifice și ale tehnicii actuale, în momentul comercializării defecțiunea nu putea recunoscută, sau

– defecțiunea produsului a apărut în urma aplicării unei norme legale sau vreunei prevederi oficiale obligatorie.

Producătorul sau distribuitorul (Prestatorul), pentru a devine exonerat trebuie să dovedească doar un singur motiv.

5.3. Garanție

Prestatorul nu valorifică produse care ar cade sub efectul Ordinului Guvernului nr. 151/2003 (22 septembrie), privind garanția obligatorie a articolelor de consum de folosință îndelungată.

5.4. Valorificarea pretențiilor de garanție

Utilizatorul poate notifica Prestatorul asupra pretențiilor sale de garanție prin datele de contact stabilite în punctul 1.

 1. POSIBILITĂȚI DE VALORIFICARE A PRETENȚIILOR

6.1. Locul, timpul și modul de rezolvare a reclamațiilor:

Utilizatorul își poate depune reclamațiile de consumator privind produsul sau activitatea Prestatorului la adresele de contact de mai jos:

E- mail: info@littlemarronclub.com

Prestatorul, în funcție de posibilități, va remedia de îndată reclamația. În caz de imposibilitate de remediere a reclamației verbale, în funcție de caracterul reclamației, respectiv dacă Utilizatorul nu este de acord cu modul de remediere a reclamației, Prestatorul va încheia proces verbal despre reclamație pe care îl va păstra timp de cinci ani, împreună cu răspunsul său în fond dat la reclamația în cauză.

Prestatorul trebuie să înmâneze un exemplar al procesului verbal Utilizatorului (în incinta magazinului) în cazul unei reclamații verbale, respectiv dacă aceasta nu este posibilă, trebuie să procedeze potrivit regulilor privind reclamațiile scrise de mai jos:

Prestatorul, în caz de reclamații comunicate prin telefon sau alte prestații de telecomunicație electronică va transmite Utilizatorului duplicatul procesului verbal, cel târziu împreună cu răspunsul în fond.

În orice alte situații Prestatorul va proceda potrivit regulilor privind reclamațiile scrise.

Reclamațiile comunicate prin telefon sau alte mijloace de telecomunicație vor fi provăzute de Prestatorul de cod de identificare, care va înlesni identificarea ulterioară a reclamației.

Prestatorul va trimite răspuns în fond în termen de 30 zile la reclamațiile depuse în scris. În sensul prevederilor prezentului contract sub măsură se înțelege trimiterea prin poștă.

În cazul respingerii reclamației Prestatorul va notifica Utilizator asupra motivului respingerii.

6.2. Alte posibilități de valorificare a drepturilor

În caz de nerezolvare pe cale amiabilă a eventualei litigii ivite între Prestator și Utilizator, posibilitățile Utilizatorului de a valorifica drepturile sunt următoarele:

– Depunerea contestației la organul de protecție a consumatorului,

– Inițierea procedurii organului de negociere,

– intentarea procedurii judecătorești.

 1. MODIFICAREA UNILATERALĂ A CONDIȚIILOR GENERALE DE CONTRACT

Prestatorul poate modifica chiar unilateral Condițiile Generale de Contract, cu notificarea prealabilă pe Pagina web a Utilizatorilor. Prevederile modificate devin valabile față de Utilizator după intrarea în efect, cu ocazia primei folosințe a Paginii web, acestea fiind aplicabile comenzilor depuse după modificare.

 1. MENȚNEREA DREPTUUI DE PROPRIETATE

Produsul rămâne în proprietatea Prestatorului până la achitarea integrală a prețului de cumpărare. În cazul în care prețul de cumpărare ar ajunge – dintr-un motiv oarecare – în posesia Utilizatorului, înainte de achitarea integrală a prețului de cumpărare, acesta devine răspunzător față de Prestator în privința oricăror prejudicii, la repararea cărora nimeni nu ar putea fi obligat.

Intrarea în vigoare a prezentelor Condiții Generale de Contract: 12 mai 2019

Print Friendly, PDF & Email
Select your currency
HUF Forint
EUR Euro
X