Klubkártya Használati Szabályzat

TÁJÉKOZTATÓ A KICSI GESZTENYE KLUBKÁRTYA MŰKÖDÉSÉRŐL

A kedvezményrendszer működése

A Kicsi Gesztenye Klubkártya (továbbiakban Klubkártya) egy kedvezményes vásárlásra jogosító kártyarendszer, melyben a kártyatulajdonosok (a kártyát felmutató vendégek,

vásárlók, látogatók) a Klubkártya partnerei (továbbiakban Partnerek) által nyújtott szolgáltatásokra, termékekre kedvezményeket vehetnek igénybe.

 

Partnerek: akik a kedvezményeket biztosítják.

 

Kedvezmények: Azon kedvezmények, melyeket Kicsi gesztenye Klub Webshop, helyszíni Shop és a rendszerbe tartozó Partnerek (múzeumok, szálláshelyek, vendéglátóhelyek, üzletek, szolgáltatók stb.) biztosítanak. A Kicsi Gesztenye Klubbal kötött kedvezményadói szerződés alapján – az általa vállalt mértékben –kedvezményt biztosít azon Kártyatulajdonosoknak, akik felmutatják az érvényes Klubkártyát és Kártyatulajdonos voltukat személyigazolvánnyal érvényesítik.

 

A kedvezmény lehet százalékos formában kifejezett engedmény:

www.littlemarronclub.com/shop oldalon a kártyán található sorszám megadásával (kuponkód megadása lehetőség) 10% kedvezményre jogosít a vásárlás végösszegéből

www.kicsigesztenye.jegy.hu oldalon a kártyán található sorszám megadásával (kuponkód megadása lehetőség) 10% kedvezményre jogosít a vásárlás végösszegéből,

– a Klubkártya felmutatásával a Kicsi Gesztenye Klub előadáshelyszínein lévő Kicsi Gesztenye Klub Shopban 10% kedvezményre jogosít a vásárlás végösszegéből,

 

vagy egyéb plusz szolgáltatás, például:

– a kártya felmutatója diákjeggyel léphet be,

– a kártya felmutatója ajándékba kap egy… -t,

– a kártya felmutatója 3 éjszaka eltöltése után a 4.-et ingyen kapja, stb.

A százalékos engedmény mértéke minimum 10 %.

 

A kártyához jutás módja

Kedvezménykártyát a www.littlemarronclub.com/shop oldalon lehet megvásárolni, melynek ára 2500Ft (ÁFA-t tartalmaz).

Azonnali, Online bankkártyás és PAYPAL-os vásárlás esetén azonnal, ideiglenes letölthető kedvezmény kódhoz jut hozzá a vásárló. Ideiglenes kedvezmény kód minden hónap utolsó napján jár le.

Utánvétes vásárlás esetén

 

A Kicsi Gesztenye Klubkártya

A Kedvezménykártya egy elektronikus kártya, mely nem hitelkártya, és nem fizetési eszköz. A kártyaelfogadó helyeken (Partnereknél) a kártya által biztosított kedvezményeket a kártya felmutatása esetén lehet igénybe venni. A kártyaelfogadó Partner hatáskörébe tartozik eldönteni, hogy az általa biztosított kedvezmények egyéb kedvezményekkel, akciókkal összevonhatóak-e. A kártya a kiállítás napjától egy éven keresztül érvényes.

 

Kedvezmények igénybevétele

A kedvezmények mértékét a rendszerben szereplő Partnerek maguk állapítják meg, így az

elfogadóhelyenként eltérő. A partnerek ajánlatai a www.littlemarron.club/klubkartya   honlapon található. A kedvezmény igénybevételéhez a kártyát fel kell mutatni vagy a rajta szereplő kódot a megfelelő mezőbe beírni a rendszerben szereplő elfogadóhelyen. A kártya igénybevételének szándékát minden esetben az ajánlatkérés illetve a számla kiállítása előtt a kártya felmutatásával jelezni kell az elfogadóhely felé.

 

Marketing

A kedvezménykártya terjesztésben a partnerek legyártásra kerülő szórólapok és öntapadós matricák segítségével részt tudnak venni, amit minden partnerhez eljuttatunk.

A Partnerek megkapják a kedvezményprogram emblémáját tartalmazó öntapadó matricát,

amely jelzi a vendégeknek (Kártyatulajdonosoknak), hogy az adott helyszín részt vesz a

kedvezményprogramban. A kedvezményadó Partnerek listáját, a kedvezmény leírását külön oldalon közzétesszük a www.littlemarronclub.com/klubkartya oldalon. A Kicsi Gesztenye Klubkártya kommunikációjában kiemelt figyelmet fordítunk a kedvezményprogram népszerűsítésének online és offline felületen egyaránt (sajtóhírek, kiadványok, vásári és kiállítási részvétel, stb.).

 

Csatlakozás a programhoz

A Kicsi Gesztenye Klubkártya rendszerhez Partnerként bármely kis-, közép-, nagy vállalkozás/vállalat/cég jelentkezhet, aki valamilyen szolgáltatást nyújt, és aki vállalja a Kedvezménykártya feltételeit. Jelentkezni a ügyfélszolgálati iroda elérhetőségein lehet. A csatlakozás a partnerszerződés megkötésével jön létre. A Kicsi Gesztenye Klubkártya  programhoz bármikor lehet csatlakozni.

 

 

KICSI GESZTENYE KLUBKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI

FELTÉTELEK

 

I. Alapfogalmak:

Üzemeltető = Seven Entertainment Kft.

Kedvezményadó partner = szerződött árkedvezményt biztosító vállalkozás/szervezet/magánszemély, a Klubkártyát bemutatóra szólóan árkedvezmény igénybevételéhez elfogadja, a kártyatulajdonosoknak az Üzemeltetővel kötött szerződésben meghatározott mértékű árkedvezményt vagy szolgáltatást megadja.

 

Kártyatulajdonos = az a személy, aki árkedvezmény igénybevételére jogosító Kicsi Gesztenye Klubkártyával (kedvezménykártyával) rendelkezik.

 

ÁSzF = Általános Szerződési Feltételek.

 

II. Árkedvezmény biztosítása

 1. Kedvezményadó fél vállalja, hogy az Üzemeltetővel kötött kedvezményadói szerződés alapján kedvezményadó helyein az általa vállalt mértékben árkedvezményt biztosít azon Kártyatulajdonosoknak, akik az árkedvezmény igénybevételére jogosultak, azaz felmutatják az érvényes Kedvezménykártyát és bemutatják Kártyatulajdonos voltukat személyigazolvánnyal érvényesítik. A kedvezménykártya a kiállítás napjától 1 évig érvényes. Az aktuális ÁSzF. az Üzemeltető honlapján kerül kifüggesztésre. Az ÁSzF.-et az Üzemeltető egyoldalúan is módosíthatja azzal a kikötéssel, hogy az egyoldalú módosítás a szerződéssel kapcsolatban csak akkor lesz jogerős, ha a hivatalos honlapon közzétett változtatásokkal szemben Kedvezményadó a közzétételt követő 30 napon belül írásban kifogást Üzemeltető felé nem emel.

 

 1. A Kedvezményadó félnek a Klubkártya partnerség díjmentes. Üzemeltető vállalja, hogy a Kedvezményadó fél kiadható alapinformációit (pl: cégnév, szolgáltatási hely, szolgáltatás, kedvezmények) díjmentesen megjelenteti, elérhetővé teszi a fogyasztók számára a www.littlemarronclub.com honlapon, keresőszoftverrel támogatott online adatbázisában.

 

 1. A Kedvezményadó fél a törvényi előírásoknak megfelelően, illetve vásárlók kérésének alapján pénzügyi bizonylatot, számlát állít ki. A számlának meg kell felelnie a vonatkozó számviteli előírásoknak.

 

 1. Az árkedvezmény a végösszegből, a szerződésben rögzített mértékben kerül jóváírásra, levonásra. A kedvezményadó helyen a Kedvezményadónak a szolgáltatás igénybevétellel / termékvásárlással egyidejűleg közvetlenül a Kártyatulajdonos fizeti meg a szolgáltatás/termék kedvezménnyel csökkentett ellenértékét. Ez történhet készpénzben vagy fizetőkártyával (bankkártyával, illetve hitelkártyával ott, ahol elektronikus kártyaelfogadásra, leolvasásra van lehetőség és szerződésszerűen az árkedvezmény nem függ a fizetési módtól). (Üdülési csekk, SZÉP Kártya, kupon, stb.)

 

 1. A Kedvezményadó fél a kedvezményadó helyein a fogyasztói kedvezményadásra jogosító védjegyet, logót, kártyaképet, vagy tájékoztatást tartalmazó öntapadós matricát, illetve más egyéb megjelenítési és tájékoztatási eszközt jól láthatóan, a bejáratnál és/vagy a kasszánál kihelyezi és elősegíti, hogy a fogyasztók az árkedvezményeket külön figyelemfelhívó tájékoztatással igénybe vehessék. A kedvezmény igénybevételére jogosító védjegy, logó, öntapadós matrica kiragasztásának elmaradása miatti felelősség a Kedvezményadó felet terheli.

 

 1. Kedvezményadó munkatársait a kártyaelfogadással kapcsolatban saját költségén részletesen tájékoztatja szerződésben vállalt és az ÁSzF. szerint meghatározott kedvezményadási kötelezettségről, különös tekintettel az árkedvezmény mértékére.

 

 1. Kedvezményadó vállalja, hogy az Üzemeltető által a hivatalos honlapon keresztül közzétett és/vagy elektronikus úton megküldött, a Klubkártya zökkenőmentes működését támogató ismertető anyagokat a munkatársaival megismerteti.

 

III. Kedvezménykártya terjesztése

Klubkártya igénylése és megvásárlása csakis a Kicsi Gesztenye Klub hivatalos weboldalán lehetséges, a www.littlemarron.com/klubkartya oldalon

 

IV. Fogyasztói jogok biztosítása

 1. A Kedvezményadó felet terheli a Kártyatulajdonossal szembeni felelősség abban az esetben, ha a kedvezményadás elmaradása bizonyítható módon önhibájából (vagy munkatársai hibájából) következett be, különös tekintettel a matrica kiragasztásának hiánya miatt, vagy a kedvezményadó vállalkozás szervezeten belüli kommunikációs hibáira, értve ez alatt a szervezeten belüli ismeretterjesztés és a Kicsi Gesztenye Klubkártya-programmal kapcsolatos ismeretek munkatársak részére történő elmaradását, a munkatársak téves, hiányos informáltságát, vagy a kedvezmény igénybevételére irányuló felhívásának elmulasztását.

 

 1. Kedvezményadó fél kötelezi magát arra, hogy a Kártyatulajdonos felé az árkedvezmény biztosításának elmulasztása miatt teljes körűen és korlátozásmentesen helytáll. A helytállásikötelezettség akkor következik be, ha a Kártyatulajdonos az Üzemeltető részére 8 napon belül írásban bejelenti a mulasztást. Az Üzemeltető ellenőrzi a panaszos Kártyatulajdonos kedvezményre való jogosultságát, a mulasztás igazolását a Kártyatulajdonos által bemutatott számla vagy egyéb bizonylat (blokk, pénztárbizonylat) alapján, valamint a kedvezményadó fél szerződésben vállalt kötelezettségének egybevetésével. Üzemeltető részére a fogyasztói panaszról a Kedvezményadó felet a panasz beérkezését és előzetes ellenőrzését követő munkanapon belül tájékoztatja, aki a fogyasztói panaszt köteles kivizsgálni, és arról álláspontját közölni Kártyatulajdonossal, az Üzemeltetővel. A kedvezményadó fél utólagosan az általa szerződésben vállalt jogos árkedvezményhez kapcsolódó felelőssége alapján kedvezmény-jóváíró számla kibocsátása mellett téríti meg Kártyatulajdonosnak, mint fogyasztónak történő közvetlen vagy az Üzemeltetőn keresztül történő közvetett, módon az árkedvezmény kétszeresének megfelelő kedvezményt.

 

 1. Kedvezményadó teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik abban az esetben, ha kedvezményadási kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy azzal bizonyítható és számszerűsíthető módon sérti az Üzemeltető jó hírnevét, üzleti érdekeit.

 

V. Együttműködés és titoktartás

 1. Kedvezményadó fél vállalja, hogy a felek közötti együttműködés zavartalansága érdekében állandó kapcsolattartót jelöl meg, illetve gondoskodik az együttműködés fenntartásáról.

 

 1. Üzemeltető vállalja, hogy a kedvezményre jogosító védjegyekről, logókról, kártyaképekről a kedvezményadó felet elektronikus hírlevélben tájékoztatja, illetve hivatalos honlapján nyilvánosságra hozza az újdonságokat.

 

 1. Kedvezményadó vállalja, hogy az Üzemeltető által a hivatalos honlapon keresztül közzétett és/vagy elektronikus úton megküldött ismertetőanyagokat a munkatársaival megismerteti.

 

 1. A Kedvezményadó hozzájárul ahhoz, hogy az Üzemeltető előzetes bejelentés nélkül, szúrópróbaszerűen ellenőrizze a kiragasztott matricát, illetve az igénybevevőnek járó kedvezmény/kedvezmények megadását.

 

 1. Ha a Kedvezményadó fél az általa nyújtott kedvezményeket módosítja, akkor erről az Üzemeltetőt a módosítás hatályba lépése előtt írásban, igazolható módon tájékoztatni köteles. Az Üzemeltető kizárólag az írásban benyújtott kedvezményadói módosításokat tekinti érvényesnek, amelyeket a kedvezményadó fél cégszerűen és az ügyfélszolgálathoz ajánlott vagy tértivevényes küldemény formájában a módosítás hatályba lépése előtt 5 munkanappal megküldött.

 

 1. A Felek minden olyan szervezeti és működési változásról (beleértve az adatokban bekövetkező változásokat is), amely az együttműködés, valamint a kedvezményadás folyamatos és zavartalan biztonságát gátolná, 5 munkanapon belül egymást írásban, igazolható módon tájékoztatni kötelesek. A tájékoztatást Üzemeltető a hivatalos honlapon keresztül teljesíti.

 

 1. A Üzemeltető bármely elérhetőségének vagy működésbeli változásáról a hivatalos honlapon közzétett információk hivatalos értesítésnek számítanak. Az ilyen formában közzétett változásokat a Kedvezményadó fél köteles nyilvántartásába átvezetni, majd alkalmazni a szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítése során.

 

 1. A Felek a tudomásukra hozott, vagy tudomásukra jutó adatok és információk tekintetében az üzleti titokra vonatkozó titoktartási kötelezettség terheli a szerződéses jogviszony megszűnését követően is.

 

VI. Szerződés módosítása

 1. A hatályos ÁSzF és annak módosításai a littlemarronclub.com oldalon kerülnek közzétételre azok hatályba lépésének napján. Az ÁSzF rendelkezései a módosításokkal egységes szerkezetben kerülnek közzétételre.

 

 1. A Felek között létrejött ÁSzF-et az Üzemeltető egyoldalúan is módosíthatja azzal, hogy az ÁSZF tervezett módosítása előtt elektronikus hírlevélben tájékoztatja a Kedvezményadót a módosításról és annak hatályba lépésének napjáról. A Kedvezményadó félnek a szerződés módosítás elfogadásához kifejezett hozzájáruló nyilatkozata nem szükséges.

 

 1. Ha a Kedvezményadó fél a tervezett módosítással nem ért egyet, akkor a tervezett módosítással szemben a tájékoztatást követő 8 munkanapon belül kifogást jelenthet be, vagy a szerződést rendes felmondással megszüntetheti. Ha a Kedvezményadó fél a tervezett a tervezett módosítással kapcsolatosan kifogást jelent be, akkor vele szemben a módosítás annak külön írásbeli elfogadásáig nem lesz érvényes.

 

VII. A szerződés megszűnése, megszüntetése

 1. Kedvezményadó felet 60 napos felmondási idő mellett megilleti a szerződés indoklás nélküli felmondásának joga. A kedvezményadó fél a felmondását az ügyfélszolgálatnak címzett tértivevényes küldeményként kézbesített írásbeli nyilatkozattal gyakorolhat. A 60 napos felmondási határidőt a felmondás Rendszertulajdonos általi kézhezvételétől kell számítani. A 60 napos Felmondás esetén a szerződés és a Kedvezményadó kedvezményadási kötelezettsége a felmondási idő utolsó napjával szűnik meg.

 

 1. Ha kedvezményadó vállalkozása jogutód nélkül szűnik meg, úgy a szerződés – külön nyilatkozat nélkül – a jogutód nélküli törlésről szóló bírósági végzés jogerőre emelkedésének a napján megszűnik. A szerződéses jogviszony megszűnésére vonatkozó dokumentumokat a kedvezményadó korábbi képviselője az ügyfélszolgálathoz legkésőbb a jogerőre emelkedést követő 8 munkanapon belül köteles írásban, igazolható módon megküldeni.

 

 

 1. Az Üzemeltető jogosult a szerződést azonnali hatállyal, indoklás nélkül felmondani, ha a kedvezményadó fél:
 2. a) az együttműködési kötelezettségének többszöri felszólításra sem tesz eleget,
 3. b) a nyilvánvalóan jogos fogyasztói panasz esetén felelősségét nem ismeri el,
 4. c) a Kártyatulajdonossal szembeni árkedvezmény biztosítása miatti fogyasztói panasz miatt bekövetkezett helytállási kötelezettségének nem tesz ésszerű időn belül eleget,
 5. d) Üzemeltető jó hírét súlyosan sérti,
 6. e) Üzemeltető szerzői jogait, üzleti titkait megsérti, vagy részére közvetve vagy közvetlenül kárt okoz.

 

 1. A kedvezményadó fél teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik abban az esetben, ha kedvezményadási kötelezettségének nem tesz eleget, és ezzel sérti az Üzemeltető jó hírnevét, üzleti érdekeit.
 2. A Kedvezményadó fél kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Üzemeltető a szerződésben megadott cég, kedvezményadó hely és a kedvezményadással kapcsolatos adatait a Kártyatulajdonosoknak részére tájékoztatás érdekében nyomtatott és digitalizált formában rendszerezze és közzé tegye.

 

 1. A kedvezményadó fél elismeri, hogy a jelen szerződés azonnali hatályú felmondása miatt kárigényt, vagy más jogi igényét az Üzemeltetővel szemben nem érvényesíthet. A kedvezményadó fél ezen irányú jogi igényeiről lemond.

 

VIII. Záró rendelkezések

 1. Jelen szerződés határozatlan időtartamra jön létre az Üzemeltető és a Kedvezményadó között

 

 1. A jelen szerződésben nem rendezett kérdésekre a Felek a Polgári Törvénykönyvről szóló, többször módosított és kiegészített 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit tekintik irányadónak. A vitás kérdéseket a felek tárgyalás útján kívánják rendezni, de amennyiben a felek között egyezség nem jön létre ez úgy a Pest Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

 

 1. Jelen szerződés 2 eredeti példányban készült el. Az egyik eredeti példány az Üzemeltetőt, a másik a Kedvezményadót illeti meg.

 

 

 1. A Kedvezményadó kijelenti, hogy az aktuális Általános Szerződési Feltételeket megismerte, magára nézve az abban foglaltakat kötelezőnek ismeri el.

 

KEDVEZMÉNYKÁRTYA FORMÁTUMA:

Elektronikus A6-os méretű pdf formátumú kártya. Melyen szerepel a Kedvezményezett neve, a kártya kódja, és az lejárati idő.

 

KEDVEZMÉNYADÓ HELYET JELÖLŐ MATRICA FORMÁTUMA:

 

KICSI GESZTENYE KLUBKÁRTYA FELHASZNÁLÓI SZABÁLYZATA

 

 1. Jelen Szabályzat a Seven Entertainment Kft. (2021 Tahitótfalu, Rózsa utca 29.b továbbiakban Üzemeltető) által kibocsátott és működtetett Kicsi Gesztenye Klubkártya (továbbiakban Klubkártya) elnevezésű, kedvezményes vásárlásra jogosító Kártya Felhasználói Szabályzata.

 

 1. A Klubkártya egy kedvezményes vásárlásra jogosító, 2500 Ft (ÁFA-t tartalmaz) ellenértékben megvásárolható kedvezménykártya, melyben a kártyatulajdonosok a jelen Szabályzatban meghatározott módon, a Kicsi Gesztenye Klub és Klubkártya partnerei (továbbiakban Partnerek) által nyújtott szolgáltatásokra, termékekre kedvezményeket vehetnek igénybe.

 

 1. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználói Szabályzatot időről-időre a kártyatulajdonosok és a Partnerek egyidejű értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A Kártyákat érintő minden változásról az Üzemeltető a littlemarronclub.com honlapon tájékoztatja a kártyatulajdonosokat! Egyidejűleg közzéteszi a Szabályzat módosított változatát.

 

 1. Weboldalainkat mindenki szabadon az alábbi működési feltételek betartása mellett használhatja. Kérjük, hogy figyelmesen olvassa végig feltételeinket, és tartsa be azokat! A weboldalainkon megjelenő szöveges elemeket, fényképeket, grafikákat a szerzői jogi és más törvények védik, és sem egészében, sem részeiben nem másolhatók. A weboldalainkon megjelenő dokumentumok kizárólag ismeretszerzés és személyes felhasználás célját szolgálják. A Kicsi Gesztenye Klub weboldalán közölt információk tájékoztató jellegűek, azokért az üzemeltető anyagi felelősséget nem vállal.

 

 1. Alapfogalmak
  Elfogadóhelyek: Azon Partnerek köre, akik a kedvezményeket biztosítják. Ezek köre időről időre változhat, melyről üzemeltető weboldalán értesíti a nyilvánosságot.Logo (embléma): A kártyán feltüntetett embléma, amely a Kicsi Gesztenye Klubkártya szolgáltatások egyedi jeleként utal az adott szolgáltatás teljesítésének, a és elfogadásának helyére.

 

Kártya: A Kicsi Gesztenye Klub emblémáját viselő, a rendszer kezelésére alkalmas, A6-os méretű elektronikus kártya.

 

Kedvezmények: Azon kedvezmények, melyeket a rendszerbe tartozó üzletek, szolgáltatók stb. biztosítanak. A kedvezmények mértéke időről időre, illetve meghatározott időszakban (akciók) változhat, melyről üzemeltető weboldalán és hírlevelén keresztül tesz közzé értesítést

 

Adatlap: a kedvezményprogramban való részvételi igényt a leendő kártyabirtokos úgy fejezi ki, hogy kitölti az elektronikus adatlapot, amely segítségével Üzemeltető nyilvántartja a programban résztvevőket.

 

 1. A kártyához jutás módja

Az Üzemeltető által működtetett webáruházban lehet megvásárolni. Illetve az Üzemeltető döntése alapján VIP partnernek minősül.

 

 1. A kártya átadásával (megküldésével) és elfogadásával a Szabályzatban felsorolt feltételeket és szabályokat mindkét fél magára nézve kötelezően elfogadja. A kártyát azonnal, a vásárlást követően, elektornikus úton kapja meg a jogosult. Hiányos, vagy valótlan adatokkal kitöltött adatlap esetén az Üzemeltető jogosult a kártyaigényt minden indokolás nélkül elutasítani.

 

 1. ADATVÉDELEM A kártyaigénylő a programban való részvétellel kifejezetten elfogadja, hogy az üzemeltető tárolja a kártya kiadásához szükséges személyes adatait, az adatvédelemi jogszabályok betartása mellett. A rendszer üzemeltetője a kártyabirtokosok adatait kizárólag a rendszer működésének megszűnéséig kezeli, ezt követően marketing célokra nem használja fel. Az üzemeltető az általa kezelt adatokat harmadik fél részére nem adja át. Az adatlapot a valóságnak megfelelően kell kitölteni. (Lakcímként a pontos lakcímet vagy üzleti székhelyet kell megadni)

 

 1. A Kicsi Gesztenye Klubkártya

 

 1. Kicsi Gesztenye Klub Klubkártya egy elektronikus kártya, mely nem hitelkártya, és nem fizetési eszköz. A kártyaelfogadó helyeken (Partner) a kártya által biztosított kedvezményeket csak a kártya felmutatása esetén vagy a kártyán szereplő kód beírásával lehet igénybe venni. A Partner hatáskörébe tartozik eldönteni, hogy a Klubkártya által biztosított kedvezmények egyéb kedvezményekkel, akciókkal összevonhatók-e.
 2. Kártérítés

Az Üzemeltető a kártyahasználatával kapcsolatban mindennemű kártérítési felelősségét kizárja. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget azért, ha egy Partner a Klubkártya elfogadását megtagadja.

 

 1. A kártya érvényessége A kártyák a kiállítás napjától 1 évig érvényesek. A lejárati idő napja a kártyán szereplő dátum.

 

 1. A kártya pótlására vegye fel a kapcsolatok az info@hetmesedom.hu e-mail címen keresztül az Üzemeltetővel.

 

 

 1. A Klubkártya szerződött partnerei a kártyatulajdonosok tájékoztatására a partnerüzletek portáljain jól látható helyen a Klubkártya arculati elemeit tartalmazó figyelemfelhívó tájékoztatást tesznek közzé.

 

 1. Kedvezmények igénybevétele
  A kedvezmények mértékét a rendszerben szereplő partnerek állapítják meg, így az elfogadóhelyenként eltérő lehet. Az újonnan csatlakozott partnerek adatait Üzemeltető a honlapon teszi közzé. A kedvezmény igénybevételéhez a kártyát fel kell mutatni a rendszerben szereplő elfogadóhelyen. A kártya igénybevételének szándékát minden esetben az ajánlatkérés illetve a számla kiállítása előtt a kártya felmutatásával vagy a kód beírásával jelezni kell az elfogadóhely felé. A kedvezmények nem gyűjthetők, nem halmozhatók és készpénzre nem válthatók be. A kártyatulajdonos a kedvezmény igénybevételével kapcsolatos bármilyen jellegű probléma esetén jogosult írásban vagy telefonon a rendszer üzemeltetőjéhez fordulni.

 

 1. Nyereménysorsolás
  Üzemeltető nyereménysorsolást írhat ki a kártyatulajdonosok részére. A játék lebonyolítása a honlapon biztosított nyilvánosság előtt történik, tekintettel a várható nyeremény kiemelkedő értékére.

 

 1. A jelen Szabályzatban nem tárgyalt kérdésekre a hatályos magyar Jogszabályok érvényesek.

 

Budapest, 2019. április 20.

Print Friendly, PDF & Email
Select your currency
HUF Magyar forint
X