Nyári Tábor Házirend

A Seven Entertainment Kft. a gyermekek napközbeni felügyelete és a nyári szabadidő hasznos
eltöltése, valamint a szülők munkavállalásának elősegítése érdekében tartja működtetésben a
Kicsi Gesztenye Klub tábort.

A tábor időpontja és napirendje:
A tábor 2020. 06. 22-től 2020. 08.14-ig munkanapokon üzemel.
Reggel 7.00 – 8.00 között várja a táborozóit a Klub.
A tábori foglalkozások ideje: 8.00 – 16.00 óra között biztosított.
A tábor a kapuját 17.00 órakor zárja, ezt követően nem biztosított a gyermekfelügyelet.

A tábor helyszíne:
Up Újpesti Rendezvénytér (1042 Budapest, Szent István tér 13-14.)

A tábor zavartalan lebonyolítása érdekében az alábbi szabályok betartása elvárt és
kötelező a táborozótól és hozzátartozótól:
1. A táborban csak egészséges, orvosi kezelés alatt nem álló gyermek vehet részt, melyről Egészségügyi nyilatkozat kitöltése és leadása kötelező.

2. A táborban való részvétel feltétele, a költségek teljes befizetése, a kitöltött, törvényes képviselő aláírásával ellátott Jelentkezési lap, valamint Házirend elolvasása és tudomásul vétele.

3. Az a gyermek, amely nem rendelkezik a tábor működtetője részére leadott, érvényes, kitöltött Jelentkezési lappal, valamint Egészségügyi nyilatkozattal a táborban nem vehet részt.

4. Amennyiben, a táborozó gyermek betegség, vagy egyéb ok miatt távol marad a távollétet a törvényes képviselő köteles a +3670-326-52-63, vagy 8:00 óráig. A tábor lemondása esetén a költségek visszatérítésére, a befizetést követő 10 napig van lehetőség.

5. A tábori napokon a tábort igénybe vevő gyermekeknek és kísérőinek a kijelölt gyülekezési helyen kell tartózkodniuk.

6. A gyermekek szülői engedély nélkül a tábor ideje alatt a tábort, csak a pedagógus kíséretében hagyhatják el. Önállóan, a pedagógus felügyelete nélkül a tábor elhagyása szigorúan tilos.

7. A gyerekeknek a tábor 16:00 óra előtt csak a törvényes képviselővel, vagy annak írásos engedélyével hagyhatják el.

8. A táborozás során a táborozók kötelesek a játékokat és egyéb eszközöket rendeltetésszerűen használni. Kötelesek továbbá a tábor helyszínén lévő épületek, berendezési tárgyak épségét megőrizni. A nem rendeltetésszerű használatból eredő esetleges károkról a táborvezetés jegyzőkönyvet vesz fel. A károkozás kártérítési felelősséget von maga után.

9. A táborozás ideje alatt bekövetkezett balesetekért, amennyiben azok a szabályok és/vagy pedagógusi utasítás be nem tartásából szándékos vagy gondatlan magatartásból erednek, vagy arra vezethetőek vissza, a tábor működtetője nem vállal felelősséget. A pedagógus utasítás ellenére a játszóeszközök nem rendeltetésszerű használatából eredő sérülésekért, balesetekért a tábor működtetője felelősséget vállal.

10. A táborozók magukkal hozott értékeiért a tábor működtetője felelősséget nem vállal.

11. A tábor játékait, felszereléseit eltulajdonítani szigorúan tilos. Az eltulajdonított játék, felszerelés értékét a törvényes képviselő köteles pótolni vagy megtéríteni.

12. A gazdátlan, talált tárgyakat a táborozó, valamint a hozzátartozó kötelesek a vezetőségnek leadni.

13. A táborozás során szigorúan tilos olyan magatartást tanúsítani, mely mások vagy a táborozó saját testi épségét veszélyeztetné.

14. Ha a táborozó gyermek egészségével kapcsolatos rendellenességet tapasztal vagy megsérült, azt a vezetőség felé haladéktalanul jelentenie kell, aki a szükséges intézkedéseket (ellátást, tovább jelentés, stb.) megteszi, indokolt esetben a táborvezető a törvényes képviselőt értesíti.

15. A törvényes képviselő köteles a táborozó gyermek részére az időjárásnak megfelelően ruházatot és felszerelést biztosítani (pl. fogmosó szett, váltóruha, váltócipő)

16. A házirend be nem tartása esetén a résztvevő eltanácsolásra kerül.

Print Friendly, PDF & Email
Select your currency
HUF Magyar forint
X