Webshopban történő online vásárlás

A webshop-ban történő online vásárlás során Ön, mint érintett személyes adatokat ad meg számunkra. A webshop-ban történő online vásárlás során megadott személyes adatokat az alábbiak szerint kezeljük:

A személyes adatok tervezett kezelésének célja

A személyes adatait az itt meghatározott célok elérése érdekében kezeljük.

online termékértékesítésre vonatkozó szerződés (adásvételi szerződés) létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése

 

A kezelt adatok

 A webshop-ban történő vásárlás során az itt meghatározott személyes adatokat adja meg részünkre.

–        név

–        számlázási cím

–        szállítási cím

–        a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatok

 

A személyes adatok tárolásának időtartama

A webshop-ban történő vásárlás során megadott személyes adatokat az itt megjelölt ideig tároljuk.

amennyiben a szerződés nem jön létre, úgy a személyes adatok törlésre kerülnek;

a szerződés megszűnése esetén a megszűnés időpontjában a személyes adatok törlésre kerülnek;

a számlázást követően amennyiben jogszabály ellentétesen nem rendelkezik;

a 2000. évi C. törvény 169.§ (2) bekezdése értelmében a számlát 8 évig kell megőrizni, így a számlán lévő személyes adatok annak kiállításától számított 8 évig kerülnek tárolásra;

 

A személyes adatok tervezett kezelésének jogalapja

A webshop-ban történő vásárlás során megadott személyes adatokat az itt megjelölt jogszabály(ok) alapján van jogunk kezelni.

 

2001. évi CVIII. törvény 13./A (1) és (2) bekezdése

2000. évi C. törvény 169.§ (2) bekezdése

Tájékoztatjuk, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon alapul és szerződéskötés előfeltétele. Tájékoztatjuk, hogy kezelt adatok rovatban írt személyes adatokat köteles megadni. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a személyes adatokat nem adja meg, úgy az azzal a következménnyel jár, hogy a kiválasztott terméket nem tudja megvásárolni, mert a kért személyes adatok nélkül nem tudjuk önnel az online termékértékesítési (adásvételi) szerződést megkötni.

 

A személyes adatok címzettjei, címzettek kategóriái

A webshop-ban megadott személyes adatokat az itt megjelölt személyekkel vagy szervekkel közöljük a szerződés teljesítése, illetve a jogszabályi kötelezettségeink teljesítése érdekében.

adatkezelővel munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló természetes személyek;

 

az adatkezelő könyvelését végző személy(ek);

 

csomagszállító: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2. (email cím: info@gls-hungary.com)

 

számláinkat az alább felhőalapú számlázó szolgáltatás segítségével állítjuk ki:  Octonull Kft., 1133 Budapest, Váci út. 76. (email cím: info@magex.hu)

 

A személyes adatok harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Select your currency
HUF Magyar forint
X