Weboldalon történő regisztráció

Ön, mint érintett a weboldalon történő regisztráció alakalmával személyes adatokat ad meg számunkra. A weboldalon történő regisztráció során megadott személyes adatokat az alábbiak szerint kezeljük:

A személyes adatok tervezett kezelésének célja

A weboldalon történő regisztráció során megadott személyes adatokat az itt megjelölt célok elérése érdekében kezeljük.

a weboldalon üzemeltett webshop-on történő online termékértékesítési szolgáltatás nyújtása, az érintett azonosítása, más érintettektől történő megkülönböztetése, az érintettel történő kapcsolattartás, korábbi megrendelések nyomon követése,

 

 

A kezelt adatok

A weboldalon történő regisztráció alkalmával ön, mint érintett az alábbi személyes adatokat adja meg részünkre.

–        belépési azonosító

–        jelszó

–        név

–        cím

–        email cím

 

A személyes adatok tárolásának időtartama

A weboldalon történő regisztráció során megadott személyes adatokat az itt megjelölt ideig tároljuk.

a megadott személyes adatokat a regisztráció törléséig kezeljük

 

A személyes adatok tervezett kezelésének jogalapja

A weboldalon történő regisztráció során megadott személyes adatokat az itt megjelölt jogszabály(ok) alapján van jogunk kezelni.

az ön, min érintett hozzájárulása

2001. évi CVIII. törvény 13./A (3) bekezdés

Ön, mint érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

A személyes adatok címzettjei, címzettek kategóriái

A weboldalon történő regisztráció során megadott személyes adatokat az itt megjelölt személyekkel, vagy szervekkel közöljük.

adatkezelővel munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló természetes személyek

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Select your currency
HUF Magyar forint
X