Kapcsolatfelvétel az adatkezelővel

Ön, mint érintett a weboldalon elhelyezett űrlapon, a weboldalon megadott email címen, telefonon, a facebook-on, a youtube-on felveheti velünk a kapcsolatot és ennek során személyes adatokat adhat meg számunkra. A kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatokat az alábbiak szerint kezeljük:

A személyes adatok tervezett kezelésének célja 

A kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatokat az itt megjelölt célok elérésre érdekében kezeljük.

az önnel, mint érintettel történő kapcsolattartás, az ön, mint érintett által kezdeményezett kapcsolatfelvételre történő reagálás, az ön, mint érintett által feltett kérés, kérdés megválaszolása

 

A kezelt adatok 

A kapcsolatfelvétel során az itt megjelölt személyes adatokat adja meg részünkre.

–        név

–        cím

–        szövegmezőben, email tartalmi részében, telefonos megkeresés esetén, a facebook hozzászólásban, facebook üzenetben, a youtube hozzászólásban esetlegesen megadott személyes adatok

 

A személyes adatok tárolásának időtartama

A kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatokat az itt megjelölt ideig tároljuk.

az ön, mint érintett által kezdeményezett kapcsolatfelvételre adott válasz időpontja

 

A személyes adatok tervezett kezelésének jogalapja

A kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatokat az itt megjelölt jogszabály(ok) alapján van jogunk kezelni.

az ön, mint érintett hozzájárulása
Ön, mint érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

A személyes adatok címzettjei, címzettek kategóriái

A kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatokat az itt megjelölt személyekkel, vagy szervekkel közöljük.

adatkezelővel munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló természetes személyek

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Select your currency
HUF Magyar forint
X