Promóciós játék

 

Amennyiben Ön, mint érintett részt vesz egy általunk szervezett promóciós játékban, úgy személyes adatokat ad meg részünkre, mely személyes adatokat az alábbiak szerint kezeljük:

A személyes adatok tervezett kezelésének célja

A személyes adatait az itt meghatározott célok elérése érdekében kezeljük.

promóciós játékban való részvétel

a nyeremények kisorsolásának, nyerés esetén a nyeremények átvételéhez szükséges kapcsolattartásnak, a nyertes személyének beazonosításának, a nyeremények átadásának lehetővé tétele

 

A kezelt adatok

A promóciós játék során az itt megjelölt személyes adatait adja meg részünkre.

–        név

–        születési hely

–        születési idő

–        anyja neve

–        cím

–        email cím

–        telefonszám

 

A személyes adatok tárolásának időtartama

 A promóciós játékban való részvétel során megadott személyes adatait az itt megjelölt ideig tároljuk.

az adatkezelő a promóció során megadott személyes adatokat a nyereménynek a nyertes részére történő átadását követő ……. napon belül törli

 

A személyes adatok tervezett kezelésének jogalapja

 A promóciós játék során megadott személyes adatokat az itt megjelölt jogszabály(ok) alapján van jogunk kezelni.

az ön, mint érintett hozzájárulása

 

Ön, mint érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

A személyes adatok címzettjei, címzettek kategóriái

A promóciós játék során megadott személyes adatokat az itt megjelölt személyekkel és szervekkel közöljük.

adatkezelővel munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló természetes személyek;

csomagszállító: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2. (email cím: info@gls-hungary.com)

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Select your currency
HUF Magyar forint
X